this homework is not as good as usual

This homework is not as good as usual. I think you should (spend) time on it.

this homework is not as good as usual

Tiếng anh cho người bắt đầu Moonbook

this homework is not as good as usual

Sách Tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh cô Trang Anh bản mới nhất Moonbook

this homework is not as good as usual

Combo sách học tiếng anh giao tiếp cơ bản cho người mới bắt đầu moonbook

this homework is not as good as usual

Sách - Sổ tay từ vựng tiếng anh theo chủ đề ôn thi thpt

this homework is not as good as usual

Sổ tay tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh Moonbook cỡ A5

this homework is not as good as usual

Sách lập trình Python cơ bản, cho người mới bắt đầu Moonbook

this homework is not as good as usual

Sách 25 đề ôn thi đánh giá năng lực 2024, ĐHQG TP.HCM - moonbook

this homework is not as good as usual

Choose the best answer: This homework is not as good as usual. I think you should (spend) time on it.

A. be spent

C. have spent

D. have been spent

this homework is not as good as usual

Trả lời (1)

Tieu Dong

Should have done st: lẽ ra nên làm gì những đã không làm

DỊCH NGHĨA: Bài tập này không làm tốt như mọi khi. Tôi nghĩ lẽ ra bạn nên dùng nhiều thời gian cho nó

Nếu bạn hỏi , bạn chỉ thu về một câu trả lời . Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời , bạn sẽ thu về gấp bội!

this homework is not as good as usual

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

this homework is not as good as usual

this homework is not as good as usual

Được đề xuất cho bạn

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

Lý thuyết Toán 12

Giải bài tập SGK Toán 12

Giải BT sách nâng cao Toán 12

Trắc nghiệm Toán 12

Hình học 12 Chương 3

Lý thuyết Ngữ Văn 12

Soạn văn 12

Soạn văn 12 (ngắn gọn)

Soạn bài Người lái đò sông Đà

Tiếng Anh 12

Giải bài Tiếng Anh 12

Giải bài Tiếng Anh 12 (Mới)

Trắc nghiệm Tiếng Anh 12

Unit 8 Lớp 12 Life in the future

Tiếng Anh 12 mới Unit 4

Lý thuyết Vật Lý 12

Giải bài tập SGK Vật Lý 12

Giải BT sách nâng cao Vật Lý 12

Trắc nghiệm Vật Lý 12

Vật lý 12 Chương 3

Lý thuyết Hóa 12

Giải bài tập SGK Hóa 12

Giải BT sách nâng cao Hóa 12

Trắc nghiệm Hóa 12

Hoá Học 12 Chương 4

Sinh học 12

Lý thuyết Sinh 12

Giải bài tập SGK Sinh 12

Giải BT sách nâng cao Sinh 12

Trắc nghiệm Sinh 12

Sinh Học 12 Chương 1 Tiến hóa

Lý thuyết Lịch sử 12

Giải bài tập SGK Lịch sử 12

Trắc nghiệm Lịch sử 12

Lịch Sử 12 Chương 2 Lịch Sử VN

Lý thuyết Địa lý 12

Giải bài tập SGK Địa lý 12

Trắc nghiệm Địa lý 12

Địa Lý 12 VĐSD và BVTN

Lý thuyết GDCD 12

Giải bài tập SGK GDCD 12

Trắc nghiệm GDCD 12

GDCD 12 Học kì 1

Công nghệ 12

Lý thuyết Công nghệ 12

Giải bài tập SGK Công nghệ 12

Trắc nghiệm Công nghệ 12

Công nghệ 12 Chương 3

Lý thuyết Tin học 12

Giải bài tập SGK Tin học 12

Trắc nghiệm Tin học 12

Tin học 12 Chương 2

Hỏi đáp lớp 12

Tư liệu lớp 12

Xem nhiều nhất tuần

Video: Vợ nhặt của Kim Lân

Đề cương HK1 lớp 12

Video ôn thi THPT QG môn Văn

Video ôn thi THPT QG Tiếng Anh

Video ôn thi THPT QG môn Toán

Video ôn thi THPT QG môn Vật lý

Video ôn thi THPT QG môn Hóa

Video ôn thi THPT QG môn Sinh

Đất Nước- Nguyễn Khoa Điềm

Sóng- Xuân Quỳnh

Đàn ghi ta của Lor-ca

Người lái đò sông Đà

Ai đã đặt tên cho dòng sông

Khái quát văn học Việt Nam từ đầu CMT8 1945 đến thế kỉ XX

Quá trình văn học và phong cách văn học

Bạn vui lòng đăng nhập trước khi sử dụng chức năng này.

Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

 • Bài viết mới
 • Tìm kiếm trên diễn đàn

Ngoại ngữ   Bài tập câu bị động

 • Thread starter Tít_
 • Ngày gửi 2 Tháng tám 2017
 • Views 1,346
 • Bạn có 1 Tin nhắn và 1 Thông báo mới. [Xem hướng dẫn] để sử dụng diễn đàn tốt hơn trên điện thoại
 • Thảo luận - Chia sẻ chung

Học sinh mới

 • 2 Tháng tám 2017

Vi Nguyen

Học sinh tiến bộ

vuhoangnam2001

vuhoangnam2001

Cây bút được yêu thích nhất 2017.

Tít_ said: 1. The manager offers me several jobs. A. I was offers several jobs. B. I am offered several jobs. C. Several jobs are offered to me. D. B and C are correct​ 31. The positive hydrogen atoms ………………… to the negative hydrogen atoms. A. attracted B. are attracted C. have attracted D. have been attracting​ 32. Medicines …………………………………… among the poor. A. were distributing B. distributed C. were distributed D. no answer is correct​ 35. He ……………………………. the truth from his wife. A. hidden B. had hidden C. had been hidden D. hid​ 45. The noblest and most imperative task of a Government is ……. (defend) the sovereignty, independence and territorial integrity of the Nation. A. defending B. to defend C. defended D. defent​ 46. Henry deported for having an expired visa. He should ……. (have) his visa ….. (renew) A. have, renewing B. have had, renewing C. have had, renewed D. have had, to be renewed​ 48. This homework is not as good as usual. I think you should (spend) time on it. A. be spent B. spend C. have spent D. have been spent​ 49. I apologized for the mistake (make) by my team. There appears to (be) a slight misunderstanding. A. is made, be B. made, have been C. making, have been D. made, being​ Bấm để xem đầy đủ nội dung ...

khuattuanmeo

khuattuanmeo

Cựu mod tiếng anh.

1. The manager offers me several jobs. A. I was offers several jobs. B. I am offered several jobs. C. Several jobs are offered to me. D. B and C are correct 31. The positive hydrogen atoms ………………… to the negative hydrogen atoms. A. attracted B. are attracted C. have attracted D. have been attracting 32. Medicines …………………………………… among the poor. A. were distributing B. distributed C. were distributed D. no answer is correct 35. He ……………………………. the truth from his wife. A. hidden B. had hidden C. had been hidden D. hid 45. The noblest and most imperative task of a Government is ……. (defend) the sovereignty, independence and territorial integrity of the Nation. A. defending B. to defend C. defended D. defent 46. Henry deported for having an expired visa. He should ……. (have) his visa ….. (renew) A. have, renewing B. have had, renewing C. have had, renewed D. have had, to be renewed 48. This homework is not as good as usual. I think you should (spend) time on it. A. be spent B. spend C. have spent D. have been spent 49. I apologized for the mistake (make) by my team. There appears to (be) a slight misunderstanding. A. is made, be B. made, have been C. making, have been D. made, being  

Ye Ye

IMAGES

 1. The Homework Workload

  this homework is not as good as usual

 2. Homework, not a friend

  this homework is not as good as usual

 3. Good excuses for not doing your homework. 20 Most Funny Excuses For Not Doing Homework. 2019-03-09

  this homework is not as good as usual

 4. 😍 Excuses for homework not done. Good Excuses for Unfinished Homework. 2019-01-11

  this homework is not as good as usual

 5. MoonProject

  this homework is not as good as usual

 6. When is homework not homework?

  this homework is not as good as usual

VIDEO

 1. HOMEWORK NOT DONE #shorts

 2. 3 Reasons Why NOBODY Likes HOMEWORK!!!!!

 3. Why homework💀💀🫠🫠😫

 4. Spider-man

COMMENTS

 1. What Are the Disadvantages of Homework?

  The Center for Public Education states that the disadvantages of homework vary.

 2. Why Is Homework Good?

  Homework is good because it gives students a chance to practice and internalize information presented during classroom lessons. It also encourages parents to get involved in the student’s education.

 3. How Do You Find Homework Answers Online?

  For fast homework answers, students can utilize websites that connect students with tutors. 24HourAnswers is one tutoring site for college students, and Tutor.com offers tutoring for all types of students. SchoolTutoring.com also focuses on...

 4. This homework is not as good as usual. I think you should (spend

  This homework is not as good as usual. I think you should (spend) time on it.

 5. Choose the best answer: This homework is not as good as usual. I

  Choose the best answer: This homework is not as good as usual. I think you should (spend) time on it. A.

 6. school homework

  I usually start with the subjects I'm good at such as Russian and English. It takes less time and less energy to finish things you like or at least don't hate.

 7. Монолог для ОГЭ: Homework

  You know, it`s always better to start doing your homework with the most difficult subjects because you are no tired and your brain works well.

 8. Ngoại ngữ

  48. This homework is not as good as usual. I think you should (spend) time on it. A. be spent. B. spend. C. have spent. D.

 9. 8

  Research indicates that schools in which homework is routinely assigned and systemically assessed tend to have higher achieving students, as learning is not

 10. Подготовка к ЕГЭ Практика #grammar Не скучаете? Выпейте чаю

  Should it always be done in writing, or can it ... not confined to the schoolroom environment. 30) Depend Homework appropriately designed and well

 11. This is why we should stop giving homework

  The same work indicated that there was no correlation between academic achievement and homework with elementary students, and any moderate

 12. ЕГЭ: упражнение 71 на высказывания и утверждения

  I wouldn't mind doing homework in certain subjects. 6. Homework isn't always necessary. 7. I consider homework useful. A – 3. B – 6

 13. Homework Is a Complicated Thing

  homework is not necessarily a uniformly "good thing" for all students. Many if not most of teachers' purposes for as- signing homework can only be

 14. Homework 1 EG, Unit 4, Exercises 4.3, 4.4 4.3 Are the underlined

  He isn't usually like that. 2. Sarah is being very nice to me at the moment